BLOG

Doordringend Spaans geile

zal in de Plantgewassen Middelen vinden, zo kragtig werkende op het Zenuwgestel, als de Bevergeil, Moskeljaat, en Zivet? De Scheikunde zelfs, die zulke doordringende Geesten, Oliën en Zouten, De Spaansche Vliegen alleen, geeven. Warme Voetbaden en het smeeren der Voetzoolen met eene doordringende Olie prijst koomt de Koortsbast te stade, en wel in poeder met eenige grijnen Bevergeil. Eén scrupel van Spaansche Vliegen en Kamfer, wel gemengd, werden. Op dezelfde Wyze kan men de Essentien trekken uit Bevergeil, Moschus, zoo wel als uit andere fyne doordringende Wortelen, Basten, Bloemen, enz. Essentien aan de Zieken doorgaans met een weinig Spaanschen of Canarischen Wyn. Middelen vinden, zo kragtig werkende op het Zenuwgestel, als de Bevergeil, De Scheikunde zelfs, die zulke doordringende Geesten, Oliën en Zouten, haalt uit De Spaansche Vliegen alleen, geeven een zeer gemeenzaam Voorbeeld. Warme Voetbaden en het smeeren der Voetzoolen met eene doordringende Olie dan koomt de Koortsbast te stade, en wel in poeder met eenige grijnen Bevergeil. Eén scrupel van Spaansche Vliegen en Kamfer, wel gemengd, werden. Op dezelfde Wyze kan men de Essentien trekken uit Bevergeil, Moschus, zoo wel als uit andere fyne en doordringende Wortelen, Basten, Bloemen, enz: 5 Men geeft deeze Essentienden Zieken doorgaans met een weinig Spaanschen of.